Gas geven, remmen, schakelen. Net als een lichtjes bezwete leerling autorijden, moest Jaap al die dingen leren op de weg van de liefde.

Het leverde hem prachtige herinneringen op en hij vertelde ze in lockdowntijd: hij aan de ene kant, de relaasmicrofoon aan de andere kant van de verbinding.

Illustratie door Daphné Gerhard

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!