Marita werd thuis met veel liefde grootgebracht. Haar moeder kookte lekker eten, deed de was en de plas, stond klaar voor haar dochter, zoals veel moeders dat doen. Maar toch was de mama van Marita ook net ietsje anders dan die van haar schoolvriendinnetjes.

Illustratie door Myilln

 

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!