Álvaro denkt niet na, hij piekert. Plots verliest hij de grip op de realiteit, het overkomt hem gewoon. Hij probeert terug controle te krijgen met een bijzonder hulpmiddel.

Álvaro bracht zijn relaas tijdens de coronacrisis voor onze microfoon.

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!