Kleine domineeszoon Maarten bezoekt een hypnotiseur. Wat kan er nou misgaan?

Illustratie door Alexander Robyn