Soms zijn er zo van die momenten waardoor je aan toeval zou beginnen twijfelen. Een moment waarop alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Janne herinnert zich zo één moment uit haar kindertijd nog heel goed. Het is pas jaren later dat ze alle puzzelstukjes bij elkaar heeft kunnen leggen.

Illustratie door Leslie Saurus

Illustratie door Leslie Saurus

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!