Wat we niet allemaal hebben uitgestoken in onze jeugd. Voor velen lijkt het onschuldig, maar voeg er alcohol aan toe en het gaat mis. Zo ook voor Bert en zijn blaaskapel.

Illustratie door Myilln

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!