Het studentenleven lacht Bo toe. Mensen helpen om te leren spreken wordt haar uitdaging. Deze roeping moet ze als beginnende student al snel toepassen tijdens een vreemde ontmoeting …

Illustratie door Myilln
Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!