Na een liefdesbreuk zocht Charlotte Beyer naar meer houvast in haar leven. Daarvoor moest ze zichzelf eerst uit haar eigen comfort zone halen. Het waren omzwervingen langs Spanje, Thailand en Bali die haar hielpen om te ontdekken wat ze écht wou in het leven.

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!