De wereld kan soms klein zijn. Dan verhuis je van de ene kant van het land naar het andere en dan kom je toch nog iemand tegen die weet wat je vroeger allemaal uitgestoken hebt.

Illustratie door Valentine Gallardo

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!