Domien vertrekt met vrienden onverwacht en heel spontaan op reis naar Spanje. Het wordt een speciale beleving, vooral omwille van de bijzondere klederdracht …

Illustratie door Myilln

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!