19 juni is een belangrijke dag voor Tijs. Al 14 jaar schrijft hij op die dag een brief aan zijn vader. Dit jaar kroop Tijs echter niet in zijn pen, maar voor onze microfoon. Om nog één keer zijn relaas te vertellen.

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!