Alain had alles. Maar als alles plots verdwijnt moet hij van dag tot dag beginnen leven. Zonder plan begint Alain aan een nieuw hoofdstuk van zijn leven.

Het verhaal van Alain werd verteld op de Eet- en vertelavond die we samen met Enchanté, een Gents netwerk van hartelijke handelaren die kleine diensten aanbieden aan zij die hier nood aan hebben, organiseerden. Meer over hun werking kan je op hun website terugvinden: https://enchantevzw.be/

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!