Een druk leven, groeiende to-dolijsten, agenda’s zonder gaatjes, dagen vol meetings … Het maakt van een mens soms een machine op autopiloot. Soms brengt enkel een diagnose van de arts soelaas.

Illustratie door Sadrie

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!