Iedereen gaat anders met rouw om. Voor Filip betekende het ongeluk van zijn vriend het begin van een vreemde fascinatie met de dood.

Illustratie door Rani De Prée

Illustratie door Rani De Prée

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!