Hendrik is een atheïst. Hij gelooft niet en al zeker niet in hekserij of magie. Maar zijn voorouders beslissen daar toch anders over.

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!