Wil ik wel kinderen? Het is een vraag die veel mensen zich beginnen te stellen. Gelukkig zijn verschillende taboes inmiddels wel al doorbroken. Eén van de grote zekerheden lijkt in elk geval de verbondenheid te zijn die een moeder voor haar kind voelt. Maar wat als dat er niet meteen is?

Illustratie door ldvdtv

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!