Rudi’s broer verhuisde ineens naar Buenos Aires en beleefde daar de tijd van zijn leven. Reden genoeg voor Rudi om hem achterna te gaan.

Illustratie door Valentine Gallardo

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!