Iedereen heeft wel een passie. Bij de ene is die al meer uitzonderlijk dan bij de andere. Luc heeft wel een heel lugubere guilty pleasure …

Illustratie door Thijs Desmet

 

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!