Een hoge toren hoort thuis in het betere sprookje. Maar de toren van Patrice, die was echt, haar keldertrap bewijst het.

Copyright foto Atomium vzw

 

Illustratie door Meghan Vanderbruggen

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!