Als deze dag je laatste zou zijn. Hoe zou je hem dan beleven? Axel heeft al vele laatste dagen gehad, en hij weet perfect hoe hij ze wil meemaken.

Illustratie door Sarah

Illustratie door Sarah

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!