Soms moet je er even tussenuit. Ik denk dat iedereen dat gevoel wel eens heeft. Maar bij sommigen is dat gevoel sterker dan bij anderen. Laat eens al het materiƫle achter je, dan weet je hoe afhankelijk je kan zijn.

Illustratie door Leslie Saurus

Illustratie door Leslie Saurus

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!