Domien brengt het betere festivalverhaal. Klam, met de geur van pintjes, zoals het hoort.

Illustratie van Thijs Desmet

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!