Gilbert was een kind tijdens de oorlog. Hij herinnert zich nog heel goed het moment waarop hij met zijn vader vertrekt richting Frankrijk. Het is een avontuur voor Gilbert.

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!