“Op het project, we gaan vooruit” toostte Valence. Met dat motto keek Valence naar haar toekomst. Het waren woorden die haar door hele zware tijden zouden loodsen.

Illustratie door Sadrie

Illustratie door Sadrie

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!