Cathelijne en haar zus hebben een speciale relatie. Doorgaans komen ze goed overeen. Maar soms kunnen de stoppen al eens doorslaan.

Illustratie door Sadrie

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!