“Wat als we nu eens letterlijk cultuur op uw muil geven?”

Brainstormsessies met Timon lopen wel vaker uit de hand. Maar die ene keer vielen er echt gewonden.

Illustratie door Maarten Desaeger

Illustratie door Maarten Desaeger

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!