Als het kriebelen in je broek verandert in een branderig gevoel, ga je best naar de dokter. Maar als die het al niet weet, wat doe je dan?

Illustratie door Barbara van Ransbeeck

Illustratie door Barbara van Ransbeeck

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!