Grootouders, de verhalen die ze rond je oren slingeren blijven meestal nog lang nagalmen. Zestig jaar later vertelt Noël de verhalen van zijn grootvader aan ieder die hem zijn oor leent.

Illustratie door Leslie Saurus

Illustratie door Leslie Saurus

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!