Rita praat graag. Als je ze kent dan weet je dat je er geen speld tussen krijgt. Verrassend is dan ook dat ze vroeger als mime werkte.

illustratie door Sadrie

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!