Philipp is ambitieus en gelukkig, maar enkele jaren terug was dat net het tegenovergestelde. Hoe de ommezwaai er kwam, vertelt hij op RELAAS #2.

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!