Ivo’s ouders zijn Rwandezen. Ze vluchten naar Congo en vervolgens naar Mozambique. Daar wordt Ivo geboren. Enkele jaren later moet zijn vader noodgedwongen opnieuw verhuizen en Ivo komt in België terecht.

Illustratie door Reinhard De Jonghe

 

 

 

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!