“We verveelden ons, kom we maken een bom.” Iedereen heeft wel eens kattenkwaad uitgestoken als kind. Maar zelden moet de politie erbij gehaald worden.

Illustratie door Pieter Rosseel

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!