Toen ze jong was wilde Yasmina van thuis weglopen. Maar niet alles verloopt zo rooskleurig als in de films.

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!