Hoe is Kapinga in Ledeberg terechtgekomen? Bij toeval. Ze wil eigenlijk niet in Ledeberg zijn en komt er toch altijd terecht. Dit relaas is er één uit de reeks ‘Ledeberg vertelt’, een wandelparcours met verhalen van buurbewoners.

Illustratie door Jeroen Janssen (Illustrator bij Pulp deLuxe)

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!