Van 1968 tot aan de Olympische Spelen in Seoel in 1988 stond Zuid-Korea bekend als kinderexporteur. De adoptiegolf was vooral gericht naar Europa toe. Op zo’n feiten is moeilijk een gezicht te plakken. Tot je Lien ontmoet.

Illustratie door Sadrie

Illustratie door Sadrie

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!