Als kind ben je niet altijd trots op je ouders. Soms schaam je je een beetje als je ouders een beetje speciaal zijn. Martine niet. Martine zag er enkel maar voordelen in.

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!