Gepest worden op school kan serieuze littekens nalaten. Maar zelfs al die jaren later kan een confronterend gesprek soelaas bieden.

Illustratie door Senne Claeys

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!