Louche types in de metro… als ze je lastigvallen dan is het meestal beter weg te gaan en ze te negeren. Maar wat als ze iemand anders lastigvallen, iemand die niet zo sterk in zijn schoenen staat? Wat zou jij dan doen? Rik geeft het voorbeeld.

#metoo

Illustratie door Lukas Verstraete

Illustratie door Lukas Verstraete

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!