Wanneer verliest een leugentje zijn diminutief? Wanneer worden verzinsels fraude? Op welk moment beslis je om alles op te biechten?

Illustratie door Thijs Desmet

Illustratie door Thijs Desmet

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!