Odismercy groeide op in een klein dorpje in Cuba. Voor een kind was daar weinig te doen dus droomde Odis ervan om naar de grote stad te gaan. Daar ligt natuurlijk wel een heuse treinreis tussen.

Illustratie door Thijs Desmet

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!