Sinds het eerste verhaal in 2015 hebben we onze archieven alleen maar aangevuld; stof genoeg dus voor een boek met 20 relazen die we niet snel zullen vergeten. Eén daarvan is deze bekentenis van Evert.

Illustratie door Leslie Saurus

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!