Wat doe je als je buurvrouw het plots in haar hoofd haalt om haar tuintje vol met kabouters te zetten? Paul geeft tips.

Illustratie door Leonee Vannut

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!