Pieter-Jan kan zich nogal verliezen in details. Dat leidde al tot lange zoektochten. Ook bij de aankoop van zijn huis spelen de details een grote rol.

Illustratie door Alexander Robyn
Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!