Een begrafenis regelen in het buitenland voor een vader waar je geen band mee hebt: het is geen alledaagse gebeurtenis.

Illustratie door Harriet Wouters

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!