Door een alcoholverslaving was er veel afstand tussen Siska en haar vader. Nu geeft die leegte haar de ruimte om haar familie terug te vinden.

Illustratie door Alexander Robyn
Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!