Stefanie is als kind geobsedeerd: ze wil een huisdier. Ze verlangt ernaar om voor een dier te kunnen zorgen. Gelukkig komen Pluisje, Wikkie en Misty op haar pad.

Illustratie door Thijs Desmet

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!