10 jaar geleden kwam Steven te laat en dat zette zijn leven op zijn kop.

Illustratie door S├ębastien Conard

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!