Tijdens de lockdown werden er op zondagavond 2 verhalen verteld over voertuigen die niet volledig bollen als verwacht.

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!