Tijdens de verhalencarrousel hebben zowel Bert als Timon ons eens laten proeven van Afrikaanse sferen.

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!