Je eerste zoen, meestal is dat iets wat je nooit vergeet. Voor David was het in elk geval een zeer speciale ervaring.

Dit is een verhaal over erbij willen horen, al vanaf de lagere school, maar ook over eerste liefde en aanhoudende nostalgie.

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!